Et besøk hos naprapaten

Ved et første besøk hos Ryggklinikken vil du alltid først fylle i en helse-/egenerklæring.

Deretter vil det bli gjort en grundig anamnese hvor du samtaler med oss om hva du søker hjelp for og din generelle helsetilstand. Det vil her legges vekt på hvor smertene sitter, hvor lenge du har hatt dem og hvilken type smerte det handler om. Vi vil også snakke om dine arbeidsforhold, treningsnivå og evt sykdommer. Dette for at vi skal få et best mulig bilde av hva som er viktig i undersøkelsen.

Anamnesen vil så bli lagt til grunn i undersøkelsen. Her vil vi forsøke å komme fram til hvor smertene kommer fra og hva som kan provosere den fram. Testene er av nevrologisk og ortopedisk art og vil sammen med muskel- og bevegelighetstester avgjøre om naprapatbehandling er det rette for deg. Deretter følger en behandling som er tilpasset dine problem og behov.

Et naprapat tar 30-45 minutter. Vanligvis kommer pasienten tilbake tre-fem ganger, men ved kroniske plager kan det ta noe lengre tid.

Besøk hos naparpaten