Stivhet og smerter i korsryggen

Smerter fra musklene i korsryggen oppstår som oftest i forbindelse med statisk posisjonering eller monotont arbeid. Man opplever ofte en følelse av generell stivhet ved bevegelser av ryggen. Ømhet og spente «knuter» i muskulaturen er også vanlig.

Korsryggens muskler er avhengig av god blodgjennomstrømning for å fungere normalt. Blodet transporterer oksygen og næring til muskulaturen og transporterer bort avfallsprodukter (f.eks. melkesyre). Det langvarige statiske/monotone muskelarbeidet kan tilslutt lede til opphopninger av avfallsprodukter som irriterer de nerveendene i musklene som er følsomme for kemisk stimulanse. Dette vil i sin tur gi smerter og ubehag.

For å lindre/bli kvitt plagene er det viktig at muskulaturen får tid til å hente seg inn igjen. Dette kan være i form av kortere, regelmessige pauser. Variasjon i arbeid og arbeidsstilling er også viktig.

Gjennom regelmessig styrketrening av korsryggens og bukens muskler vil sirkulasjonen og musklenes tolleranse for statisk arbeid øke. Manuell behandling av musklene i korsryggen, f.eks. i form av massasje, tøy og triggerpunktsbehandling kan også hjelpe.

Negativt stress gir ofte en øket anspenning i ryggens muskler. Det er derfor ofte nødvendig med stressreduserende tiltak.

Regelmessig fysisk aktivitet i ulike former er gode metoder for øket blodgjennomstrømning, smertelindring og stressreduksjon.